Wij geloven dat judo meer is dan sport

Neem contact met ons op

Over ons

Wie zijn wij?

De judovereniging is gevestigd in Rotterdam IJsselmonde, met een dojo in eigen beheer.

Wij bieden judolessen aan voor kinderen vanaf 4 jaar, senioren tot …. jaar en mensen met een beperking op zowel recreatief als wedstrijdniveau.

Een maatschappelijke betrokken vereniging en we stimuleren om veilig en respectvol op en naast de mat te staan, zodat de sport met plezier en succes wordt beleefd.

Een vereniging met vakbekwame docenten en vrijwilligers waarbij de judoka centraal staat, met aandacht voor persoonlijke groei in een veilige leeromgeving.

Hashi streeft er naar een kenniscentrum te zijn voor de kodokan-judo en kata.

Wij faciliteren andere organisaties/verengingen om hun activiteiten te kunnen realiseren.

Lees meer

Onze docenten

Onze leerkrachten:

Ed Koedood, 2e Dan, Dojo assistent

Edwin Bruinaars, 5e Dan, judoleraar

Angelique Wolters, 4e Dan, judolerares

Paul Borghouts, 3e Dan, Dojo assistent

Peter Groenendijk, 3e Dan, judoleraar

Wim Hompus, 5e Dan, judoleraar

Jos Kuijten, 1e Dan, A-judoleraar

Gedragscode JBN-leerkrachten

De Judo Bond Nederland (JBN) kent een ‘gedragscode JBN-leerkrachten.’ Deze code is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Judo en Jiujitsu Leraren (NVJJL). De gedragscode is een standaardonderdeel van alle rijks-erkende opleidingen van de JBN en omvat een aantal duidelijke regels ten aanzien van het onderwerp seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten. Hashi voert deze gedragscode op actieve wijze uit.

Lees meer

A-Judo

Mensen met een beperking kunnen bij onze vereniging judo leren. Onder begeleiding van Jos Kuyten, Ed en Ophra Koedood krijgen zij les op elke maandagavond. Al reeds 10 jaar geeft Jos al weer les aan A-judoka’s. Jos werkt al 32 jaar als bewegingspedagoog met gehandicapten bij de Pameyer Stichting. Dus is het voor hem niet vreemd om met mensen te werken met een beperking.

In onze Dojo wordt, op leuke wijze, judoles gegeven. Ook krijgen de judoka’s te maken met een slip- en bandexamen die in een reguliere les wordt afgenomen. Dus kom eens vrijblijvend kijken in onze judozaal.

Ook A-judoka’s kunnen wel degelijk een Dan (zwarte band) behalen. Daar zijn eisen voor, deze zijn uiteraard anders dan bij de valide judoka’s. Download de pdf voor meer informatie.


Lees meer

Geschiedenis van Judovereniging Hashi

De Hashi, waarvan de naam ‘brug’ betekent, is al sinds 1961 aangesloten bij de Judo Bond Nederland. Dit was niet voor elke club weggelegd, want je moest natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Volgens Jan van Oosten moest de club een minimaal aantal leden hebben om je te mogen aansluiten bij de Judo Bond Nederland.

Nieuwe sport in Nederland

Het begint bij Ome Jan (Jan van Oosten), eén van de medeoprichters van Hashi. Hij wordt voor een nieuwe sport uitgenodigd - hij heeft dan de gele band - in de Magneet. Onder de naam “Zweedse gymnastiek” kreeg Ome Jan het voor elkaar samen met een paar zwarte-banders uit Rotterdam en met zijn judoleraar, Dhr. van de Velden, een demonstratie te geven.

Na afloop schreven 23 kinderen zich in voor judo. In eerste instantie werd er lesgegeven in de Magneet. De huurprijs van de zaal bleek te hoog en toen werd er besloten les te geven in een speeltuin. Deze moest helaas plaats maken voor een kerk.

Pand in Bovenstraat

De inmiddels gegroeide judoclub mocht zich toen vestigen op de Bovenstraat 132, in de voormalige lagere school. Met een gebouw uit 1872 zou dit voor de vereniging een eeuwige zorg blijken. Door de kosten te delen samen met een fanfarekorps kwam men door een moeilijke tijd.

Tegenstrijdige belangen maakte met een rechtsgang een einde aan deze samenwerking. Onervarenheid van beheer aan ons pand en gebruik van voorzieningen brachten de club in moeilijke tijden. Spannend was het wel en er moest veel gepraat worden want er was geen geld.

Van leegloop tot erkenning

Ook de vergrijzing in de samenleving trad in. Net zoals de middenstand verdween aan de Bovenstraat, zo verdween ook het aantal leden. Ons bestand werd gereduceerd tot 57. Daarnaast was het gebouw er slecht aan toe en kon men er eigenlijk niet met goed fatsoen mensen in ontvangen. De slechte staat werd niet geholpen door het feit dat de contributie zo laag mogelijk was gehouden in de loop der jaren.

Maar door deze instelling en met altijd inzet van goedwillende mensen door de jaren heen kreeg de vereniging erkenning van de Deelgemeente IJsselmonde en het Stadhuis in Rotterdam. Bedrijven en middenstand uit Rotterdam sprongen bij in raad en daad. Oude gaskachels werden vervangen en er werd flink gestuukt en geverfd. Een keuken werd geplaatst en werden plafonds verlaagd. En ook de broodnodige douches werden gerealiseerd.

Beverwaard

Inmiddels werd de woonwijk de Beverwaard gebouwd en hier kwamen dus ook weer jonge gezinnen in wonen. Het gevolg daarvan was dat wij extra trainingen op de dinsdagavond konden houden. Hierdoor kwam er een behoefte aan vakbekwame judoleraren. Op kosten van de Deelgemeente IJsselmonde mochten zij naar een opleiding. De laatste jaren zijn er aan de Maas uiteindelijk nog meer bedrijven verdwenen die plaats hebben gemaakt voor woningbouw. Dit heeft tot gevolg gehad dat de judoclub omringd is door nog meer jonge gezinnen, en daardoor hebben wij een uitstekende ligging met ons pand.

Samenwerking met Combi Sport

Ook met Combi Sport ontstond er voor beide partijen een win-win situatie: er kan nu ook overdag sport beoefend worden in ons pand. Het pand wordt dus optimaal benut. Met eigen middelen en inzet van vrijwilligers is het pand enkele jaren geleden weer verbouwd. Met als doel meer en betere ruimte te creëren. Uiteindelijk is de vereniging de laatste jaren alleen maar gegroeid in leden aantal en dus ook in lesuren. We zien dus als JV Hashi de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Lees meer

Foto’s​

privacyverklaring jv hashi


Protocollen

Download hieronder oze gedragsprotocollen

Vertrouwenspersoon

Pestprotocol

Seksuele intimidatieprotocol

Schrijf je nu in voor judolessen